Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
16-010 Wasilków
ul. Grodzieńska 88
tel. 660 548 613 660 548 767
NIP 542-020-01-80 REGON 000334043

Sklep nr 1 - tel. 660 548 168
Sklep nr 22 (Studzianki) - tel. 660 546 535